Helfende Hände// dudl des Centro Sociale

Mar 2020 Apr 2020
Sat, 07 Fri, 27 Sat, 28 Sat, 04
Name ▾▴ BüBa Abbau ab 16h 3P ▾▴ BüBa Aufbau 8h30 3P ▾▴ BüBa Betreuung 10-13h 2P ▾▴ Büba Betreuung 13-16h 2P ▾▴ SchönTanzen Aufbau: 17-20h. Viele ▾▴ SchönTanzen Tresen: 0-2h, 2P ▾▴ SchönTanzen Tresen: 20-22h, 2P ▾▴ SchönTanzen Tresen: 22-24h, 2P ▾▴ SchönTanzen Tür: 20-22h30, 2P ▾▴ SchönTanzen Tür: 22h30-24h, 2P ▾▴ SchönTanzen Abbau: 11h. Viele ▾▴ BüBa Abbau ab 16h 3P ▾▴ BüBa Aufbau 8h30 3P ▾▴ BüBa Betreuung 10-13h 2P ▾▴ Büba Betreuung 13-16h 2P ▾▴ Last edit
| Martin Thu Feb 6 17:06:08 2020
| Karim Thu Feb 6 17:06:24 2020
| Anonymous #1 Thu Feb 6 17:06:29 2020
| Gaby Fri Feb 14 17:52:42 2020
| Connie Tue Mar 3 09:28:48 2020
| Sönke Thu Mar 5 17:24:18 2020
| Marcus Thu Mar 5 17:24:31 2020
| Angela Thu Mar 5 17:24:43 2020
| Minus Tue Mar 10 11:37:55 2020
| Anonymous #2 Mon Mar 16 07:12:52 2020
Total 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0

Comments

oly said on 11.01., 12:54 

Bin nicht in Hamburg.
says